Rugsėjis 2014

BLUSU TURGUS 4 2


 

Apklausa buvusiems Radviliškio dailės mokyklos mokiniams


Labai prašome visus buvusius mūsų mokyklos mokinius
užpildyti šią formą 


 

Dailės edukacijos-improvizacijos Šeduvos klasių mokiniams

daile seduvos 
Rugsėjo 3 dieną Šeduvos bendruomenės namuose dailės mokyklos mokiniai padėjo surengti šiauliečio Gedimino Beržinio tapybos parodą. Gausiai susirinkusiems lankytojams išradingai pristatęs savo kūrybą, dailininkas pakvietė vaikus į centrinę aikštę, kur vyko meninės edukacijos-improvizacijos. Prie ratu išdėstytų molbertų rikiavosi norintys tapyti, o viduryje - groti mušamaisiais. Gediminas ne tik pamokė, kaip tapyti moderniškus peizažus, bet ir pats pagrojo būgnais. Muzikantai keitė vieni kitus, o aplinkui liejosi tapybos aistros. Toliau išsidėstė kitos menininkų salelės: vyresnieji mokiniai jaunesnius mokė karpyti trafaretus ir purkšti aerozoliniais dažais; buvo išbandomas henna tatto menas. Patys mažiausieji galėjo piešti spalvotomis kreidelėmis. Visiems buvo įdomu išbandyti save menuose.

 b2


 

Su Rugsėjo 1-ąja