Ugdymas

Radviliškio dailės mokykloje vykdomos ugdymo programos:

Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 
Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;
Tikslinio dailės ugdymo programa.

2022-2023 m.m. ugdymo planas


Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą sudaro:

Dailės pažinimas ir raiška. (Ankstyvojo ugdymo)
Spalvinė, grafinė, erdvinė raiška;
Dailės pažinimas ir reflektavimas.

Pagrindinio  formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo programą sudaro:

Piešimas

Kompozicija

Tapyba

Keramika

Skulptūra

Dailėtyra

 

Tikslinio dailės ugdymo programą sudaro:

Branduolio dalykai - piešimas ir kompozicija;

Pasirenkamieji dalykai - tapyba ir skulptūra.