Apie mokyklą

dailes mkl

Radviliškio dailės mokykla – neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, turinti klases Šeduvoje ir Baisogaloje. Nuo įkūrimo pradžios dailės mokyklai vadovavo direktorė Dalia Labanauskienė. Nuo 2020 metų direktorės pareigas eina Vilma Mikalauskienė. Mokykloje dirba 13 mokytojų, mokosi 220 mokinių.

Mokiniai mokykloje mokomi pagal šias programas:

1. 7–10 metų amžiaus – pagal 3 metų trukmės pradinio dailės ugdymo programą, teikiančią galimybę atskleisti kūrybines galias ir gebėjimus.

2. 11–15 metų amžiaus – pagal 4 metų trukmės pagrindinio dailės ugdymo programą, teikiančią meninės terpės pažinimo pradmenis, atskleidžiančią gabumus ir formuojančią praktinius įgūdžius.

3. Baigę pagrindinio ugdymo programą gali tęsti mokslą 3 metų trukmės tikslinio dailės ugdymo kurse, rengiantis studijoms.

MISIJA IR VIZIJA

Mokyklos misija – tenkinti Radviliškio rajono mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
Mokyklos vizija – mokykla, užtikrinanti kokybišką ankstyvąjį, pradinį, pagrindinį, tikslinį, išplėstinį dailės ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Radviliškio dailės mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose, konkursuose, parodose ir pleneruose. Mokinių darbai puošia įvairias Radviliškio rajono įstaigas.

ISTORIJA

1986 12 22 d. įkuriamas dailės skyrius prie Radviliškio vaikų muzikos mokyklos. Pedagogės D. Labanauskienė ir J. Kurmanskienė su 24 mokiniais prisiglaudė bendrojo lavinimo mokyklos kabinetuose. Palaipsniui augant skyriaus mokinių ir pedagogų skaičiui, 1989 m. skyrius tampa Radviliškio vaikų dailės mokykla, Baisogaloje įkuriamas mokyklos filialas. 1990 m. įteikti pirmieji mokyklos baigimo pažymėjimai. Nuo 1992 m. mokykla savo veiklą vykdo patalpose Gražinos vidurinės mokyklos rūsyje. 1994 m. mokykla iš keturmetės tampa šešiametė. 1995 m. po mokyklos patalpas nuniokojusio potvynio, skirti  apleisti  pastatai ir patalpos Kęstučio g. 8,  prasideda jų remontas. Tais pačiais metais atidaromas mokyklos filialas Šeduvoje. Jau 1996 m. pradeda veikti mokyklos galerija,  kur nuolat rengiamos mokinių ir mokytojų kūrybos darbų parodos. 1998 m. mokykla galutinai persikelia į savas patalpas.