Previous ◁ | ▷ Next

Ugdymas

Mokykloje vykdomos pradinio, pagrindinio ir tikslinio dailės ugdymo programos.

Piešimas

Kompozicija

Tapyba

Keramika

Skulptūra

Dailėtyra

Pradinis ugdymas

Meninė praktika

Baigiamieji darbai